VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn betrokken mensen met levenservaring. Ze zijn nuchter en weten van aanpakken. Ze zijn terughoudend, stellen zich bescheiden op en staan open voor gesprekken. Zij verrichten hetzelfde soort hand- en spandiensten als de mantelzorgers.

Soms zijn ze bij de vrijwillige terminale thuiszorg betrokken geraakt omdat ze zelf een familielid hebben verloren. Of omdat ze in de zorg werkzaam zijn (geweest). Sommigen maken naast een baan ruimte voor dit werk, anderen willen na hun vut of pensionering actief blijven. Of na een verhuizing inburgeren. Voor weer anderen is het een opstap naar betaald werk.

Opleiding & begeleiding
Onze coördinatoren selecteren en begeleiden de vrijwilligers.
Opleiding & selectie
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek met onze coördinatoren worden kandidaat-vrijwilligers nader ingelicht over wat vrijwillige terminale thuiszorg in de praktijk betekent. Daarna volgt een basiscursus van negen bijeenkomsten. In deze cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de zorg rondom het bed, verschillende stervensfasen en communicatieve vaardigheden.

De cursus wordt afgesloten met een individueel gesprek met de coördinatoren. Tijdens dit gesprek wordt de cursus geëvalueerd en worden eventuele vragen van de vrijwilliger beantwoord. Ook wordt dan – over en weer – vastgesteld of de kandidaat geschikt is voor het werk van Noaberhulp.

Begeleiding
Om de vaardigheden van de vrijwilligers op peil te houden en te vergroten, vindt er jaarlijks bijscholing plaats tijdens cursussen die speciaal voor de vrijwilligers worden georganiseerd en op hun behoefte worden afgestemd.

De meeste vrijwilligers vinden het prettig om ervaringen met andere vrijwilligers uit te wisselen. Daarom wordt er geregeld een zogenaamde Noaberavond georganiseerd die onder leiding staat van de coördinatoren. Ook geven speciaal uitgenodigde sprekers hun kijk op thema’s die raken aan de vrijwillige terminale thuiszorg. Op deze manier leren onze (ongeveer 25) vrijwilligers continu van elkaar en van andere professionals. De avonden vinden plaats in een monumentale zaal in de Zutphense binnenstad die ons gratis ter beschikking wordt gesteld door de Zutphense afdeling van de Odd Fellows.

Daarnaast wordt er jaarlijks een uitstapje georganiseerd om de samenwerking te stimuleren.

Voorwaarden
Vrijwilligers werk is onbetaald werk. Maar Noaberhulp vergoedt uiteraard wel de onkosten die de vrijwilligers maken. Wij verwachten van vrijwilligers dat ze in principe één nacht of twee dagdelen per week beschikbaar kunnen zijn. Gezien het grote werkgebied is het hebben van een auto een pré. Onze vrijwilligers zijn verzekerd via de vrijwilligers verzekering van de gemeenten waarin wij actief zijn. Onze coördinatoren vertellen in het kennismakingsgespek wat u precies kunt verwachten.
https://youtu.be/Sxs1S9eBcyU

Vrijwilliger worden?

Wilt u vrijwilliger worden bij Noaberhulp?
Betrokkenheid bij dit werk en verantwoordelijkheidsbesef zijn de belangrijkste vereisten.

Daarnaast kunnen er uiteenlopende motieven zijn om dit werk te willen doen. De gemeenschappelijke deler is zinvol in de wereld bezig te willen zijn.

Klik hier voor meer informatie

Sommige vrijwilligers ervaren de uren die zij ’s nachts wakend naast een stervende doorbrengen als momenten van bezinning: ‘Je gaat dieper over het leven nadenken, terwijl je een ander een dienst bewijst.’ Andere vrijwilligers zeggen: ‘De mensen zijn je dankbaar. Dat geeft voldoening. In die zin is het tweeledig. Je doet het niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf.’

Vul het formulier in en wij nemen ze snel mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Bericht via website

Gegevens opslaan en verzenden per e-mail

1 + 9 =

Wij hebben uw steun nodig

Onze inzet is gratis! Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften.

Zonder deze steun kunnen wij ons niet inzetten met ons doel. Daarom danken wij alle donateurs en sponsoren van Noaberhulp Zutphen.

Wilt u ook graag Donateur worden? 

Klik hier voor meer informatie

Donateur worden

Onze inzet is gratis! Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften. Donaties zijn daarom van harte welkom op NL23 RABO 0386710317 van de Stichting tot Steun aan het Werk van Stichting Terminale Thuiszorg ‘Noaberhulp’. Noaberhulp is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN-nr 816664390). Uw donatie of legaat kan voor u fiscale voordelen hebben. Uw notaris kan hierover meer vertellen.

Pin It on Pinterest

Share This