VOOR WIE?

Thuis sterven
De meeste mensen geven aan dat ze het liefst thuis, in een vertrouwde omgeving, willen sterven. Dat is een begrijpelijke en goed invoelbare wens. Familie, vrienden of buren (‘de mantelzorgers’) nemen bijna als vanzelfsprekend de taak op zich om deze wens in vervulling te laten gaan.

Vaak vraagt dat grote inspanningen van hen. Een stervende heeft dikwijls dag en nacht intensieve verzorging nodig. Ondanks de hulp van de professionele thuiszorg en de huisarts is het voor mantelzorgers moeilijk om in deze fysiek en emotioneel zware tijd overeind te blijven.

De betrokken en ervaren vrijwilligers van Noaberhulp ondersteunen cliënten en mantelzorgers. Zij kunnen taken van de mantelzorgers overnemen en zowel overdag als ´s nachts waken. Daardoor heeft de mantelzorger overdag even tijd voor zichzelf om op adem te komen en kan hij of zij ’s nachts slapen.

Wat u kunt verwachten
De vrijwilligers van Noaberhulp verrichten geen verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken, maar ze verlenen dezelfde hand- en spandiensten als mantelzorgers. In overleg stellen onze coördinatoren vast welke aanvullende hulp gewenst is:

  • Helpen bij de dagelijkse verzorging en eventuele veranderingen signaleren.
  • Luisteren naar/praten met de cliënt en/of de mantelzorgers.
  • Aanwezig zijn bij de cliënt wanneer de mantelzorgers even weg moeten.
  • Waken in de nacht zodat de mantelzorgers voldoende slaap krijgen.
Steuntje in de rug
Kortom, de vrijwilligers zijn vaak net dat steuntje in de rug waardoor mantelzorgers in deze moeilijke tijd overeind kunnen blijven.
Wanneer kunt u Noaberhulp inroepen?
Iedereen die thuis de zorg heeft voor een stervende kan een beroep op ons doen of informatie inwinnen over wat Noaberhulp kan betekenen. Onze coördinatoren gaan in een kennismakingsgesprek na hoe Noaberhulp u in uw situatie kan ondersteunen.

De praktijk leert dat mantelzorgers vaak lang wachten voordat ze contact met ons opnemen. Het is emotioneel een grote stap om ons in te schakelen. Want door Noaberhulp te bellen erkent u als het ware dat het einde van uw dierbare dichtbij is.

Toch vinden de mensen die ons bellen, het meestal jammer dat ze dat niet eerder hebben gedaan. Onze hulp wordt als zeer waardevol ervaren.
Soms komen onze vrijwilligers meteen na het kennismakingsgesprek al helpen.
Soms duurt het nog een tijdje voordat onze hulp echt nodig is. Vaak is het al een hele geruststelling te weten dat er toegewijde mensen beschikbaar zijn die kunnen inspringen wanneer de zorg te zwaar wordt.

Vreemden over de vloer
Soms hebben mantelzorgers drempelvrees om vrijwilligers in te schakelen. Wie wil op zulke belangrijke en intieme momenten ‘vreemden over de vloer’ hebben?

Achteraf hebben de meeste mantelzorgers spijt dat ze niet eerder contact hebben opgenomen, omdat zij veel steun hebben gehad aan onze vrijwilligers.

Ervaringen van mantelzorgers
‘Ik heb mijn man in zijn laatste weken geen moment alleen hoeven laten. Door de aanwezigheid van de “Noabers” kon ik een uurtje met de hond gaan wandelen, me eens uitgebreid douchen of ’s nachts gaan slapen en daardoor de accu opladen. Mijn man had een rotsvast vertrouwen in mij. Door de inzet van Noaberhulp heb ik dat vertrouwen niet hoeven te beschamen. Of ik het anders had volgehouden, weet ik niet.’

‘In een verpleeghuis of ziekenhuis hangt altijd een sfeer van ziekzijn en doodgaan. Dat was bij ons niet zo. Wij zaten vaak beneden in de kamer. Moeder lag boven, met een bel naast haar bed. Wij voerden gewone gesprekken over alledaagse dingen. Hierdoor was het niet altijd zo loodzwaar. Het voelde heel natuurlijk aan.’

‘Toen bij mijn vrouw een hersentumor werd geconstateerd, stortte onze wereld in. [..] Naarmate mijn vrouw hulpbehoevender werd, werd ook de zorg geïntensiveerd. Aanvankelijk vond ik het zelf niet leuk dat er zoveel hulp werd geboden. Ik dacht: ik ben toch gezond en prima in staat haar te verzorgen. Die gedachte moest ik al snel laten varen, omdat er natuurlijk ook brood op de plank moest komen. De vrijwilligers kwamen niet alleen voor haar, maar stelden mij ook in staat te blijven werken. Er bleven gelukkig voldoende uren over om voor haar te zorgen. De zorg die zij nodig had was zwaar en intens. Ik was dan ook altijd weer blij als ik de deur open kon doen om een vrijwilliger binnen te laten.’

Zijn er kosten aan verbonden?
Onze inzet is gratis!

Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn wij afhankelijk van giften. Daarom zijn donaties van harte welkom op rekening NL23 RABO 0386710317 van Stichting tot steun aan het werk van Stichting Terminale Thuiszorg  ‘Noaberhulp’.

Hospice
Soms is het niet mogelijk om thuis te blijven. In dat geval kan een hospice uitkomst brengen. Een hospice is een gastvrij huis speciaal voor mensen in de laatste levensfase.

Het hospice in Zutphen biedt ruimte aan vijf gasten www.hospice-zutphen.nl

In Warnsveld is het Buurtzorghuis met ruimte voor vijf gasten www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Voor informatie over hospices in andere delen van het land www.vptz.nl

Vrijwilliger worden?

Wilt u vrijwilliger worden bij Noaberhulp?
Betrokkenheid bij dit werk en verantwoordelijkheidsbesef zijn de belangrijkste vereisten.

Daarnaast kunnen er uiteenlopende motieven zijn om dit werk te willen doen. De gemeenschappelijke deler is zinvol in de wereld bezig te willen zijn.

Klik hier voor meer informatie

Sommige vrijwilligers ervaren de uren die zij ’s nachts wakend naast een stervende doorbrengen als momenten van bezinning: ‘Je gaat dieper over het leven nadenken, terwijl je een ander een dienst bewijst.’ Andere vrijwilligers zeggen: ‘De mensen zijn je dankbaar. Dat geeft voldoening. In die zin is het tweeledig. Je doet het niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf.’

Vul het formulier in en wij nemen ze snel mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Bericht via website

Gegevens opslaan en verzenden per e-mail

5 + 10 =

Wij hebben uw steun nodig

Onze inzet is gratis! Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften.

Zonder deze steun kunnen wij ons niet inzetten met ons doel. Daarom danken wij alle donateurs en sponsoren van Noaberhulp Zutphen.

Wilt u ook graag Donateur worden? 

Klik hier voor meer informatie

Donateur worden

Onze inzet is gratis! Onze kosten zijn aanzienlijk. Deels worden die gedekt door een subsidie van het ministerie van VWS. Voor het overige zijn we afhankelijk van giften. Donaties zijn daarom van harte welkom op NL23 RABO 0386710317 van de Stichting tot Steun aan het Werk van Stichting Terminale Thuiszorg ‘Noaberhulp’. Noaberhulp is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN-nr 816664390). Uw donatie of legaat kan voor u fiscale voordelen hebben. Uw notaris kan hierover meer vertellen.

Pin It on Pinterest

Share This