Spreek op tijd over uw levenseinde

Café Doodgewoon, ontmoetingsplek in regio Zutphen waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden.

DOWNLOAD FLYER

Thema 26 september 2019

Spreek op tijd over uw levenseinde

Sommige mensen krijgen te horen dat ze niet meer te genezen zijn.

En dan? Hoe gaat de toekomst eruit zien? Hoe zal de laatste fase in het leven gaan? Dat zijn vragen die op kunnen komen.

Deze middag gaan we in gesprek over verschillende mogelijkheden. Misschien kan het helpen om een goed gesprek te voeren met uw naasten of uw arts over hoe u de laatste levensfase wilt doormaken. Met wie en waar bijvoorbeeld. Wat zijn wensen, wat zijn grenzen. Een goed gesprek over de laatste levensfase kan rust en duidelijkheid geven.

Gastspreker

Mirjam Kappert

Verpleegkundig Specialist Gelre Ziekenhuizen Zutphen