Euthanasie, hoe zit het nou precies

Café Doodgewoon, ontmoetingsplek in regio Zutphen waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden.

DOWNLOAD FLYER

Thema donderdag 12 december

Euthanasie, hoe zit het nou precies

Er wordt veel gesproken en geschreven over euthanasie, maar weten we voldoende wat dit inhoudt?

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Wat moet er besproken worden met de dokter en de naasten?

Moet ik een wilsverklaring te maken?

Deze vragen komen aan de orde.

En er is gelegenheid om uw vragen te stellen en in gesprek te gaan met elkaar.

Gastspreker

Michiel Marlet

Arts bij Expertisecentrum Euthanasie (nieuwe naam voor de Levenseindekliniek)